Przebudowa dróg powiatowych:Przebudowa drogi powiatowej nr 1675W Wola Chynowska-Konary-Podgórzyce, Wykonanie dywanika jednowarstwowego w ciągu drogi powiatowej nr 1612 W Rożce – Ciechlin przez miejscowość Ciechlin na odcinku 1745,00 mb, Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice, Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1646 W Goszczyn – Długowola na odcinku 970,00 mb przez miejscowość Długowola

Date:

Marzec - Listopad, 2015